Dorak's General Store


Holmesologie

Dorak's General Store
Camden House: Main Entrance
Česká holmesologie

R. Cechura: Dr. Sherlock Holmes v Cechách

Na třetí straně obálky Čechurovy knihy Dr. Sherlock Holmes v Čechách se čtenář dozví, že "... Ve Světové bibliografii Sherlocka Holmese a Dr. Watsona (vyšla v New Yorku) je česká holmesovská literatura zastoupena nejvíce hned po anglické a dánské – mj. také zásluhou rozsáhlé holmesologické publikační činnosti Rudolfa Čechury." Rád bych znal zdroj informací autora onoho nakladatelského textu. Když si odpustím všechny ironické poznámky a omezím se na pouhá fakta: V De Waalově Bibliografii z roku 1974 představují česká vydání kánonu položky 916 až 958 (43 titulů, z toho 25 Vilímkových sešitových vydání). Číslo 959 jsou apokryfy, 960 až 962 české pastiše1. Čechura je ještě zastoupen položkami č. 1951, Sherlock Holmes’ Story, a č. 3824, což je anglický článek v Baker Street Journal z roku 1968 o vydáních kánonu ve východní Evropě. Že jen holmesologická literatura ve francouzštině nebo němčině bude rozsáhlejší než naše, už na to stačí pouhý zdravý selský rozum, a aniž bych chtěl snižovat Čechurovy zásluhy o propagaci Holmese, jako "rozsáhlou" bych jeho publikační činnost neoznačil, aspoň ne tu, kterou jsem dosud objevil (nepočítám jeho Holmese ve Čtyřlístkách). Ale sám Rudolf Čechura pravděpodobně nenese žádnou zodpovědnost za text anonymního redaktora.
Nicméně zde nechci polemizovat s nepravdivou reklamou. Chci se dostat k domu, že přes veškeré lokálpatriotické poplácávání si na ramena, jací jsme pašáci, a přesto, že je zcela jistě ještě mnoho položek pro naší bibliografii neobjevených, musí český holmesolog při hledání pastišů a sekundární literatury špendlíčkem hrabat a soustavná česká holmesologie – odhlédaje snad právě jen od Rudolfa Čechury – prakticky neexistuje nebo aspoň donedávna neexistovala. Z poslední doby stojí za zmínku několik novinových článků o Holmesovi a Doylovi, i když za nimi nemůžeme vidět soustavnější snažení, spíš příležitostný text. Zato televizní stanice Prima odvysílala vynikající seriál britské Granady s kongeniálním Jeremy Brettem v titulní roli Velkého detektiva a brněnská JOTA začala znovu vydávat český překlad kánonu, doplněný dokonce o dva svazky pastišů a dvě knihy Marka Frosta. Jak Prima, tak JOTA se – zásluhou mně neznámých angažovaných redaktorů, kterým patří náš dík – starají tím nejlepším možným způsobem o rozšiřování jména Sherlocka Holmese a doktora Watsona v českých zemích.

Vzpomínky na Sherlocka Holmese. Brno (JOTA) 1998

Jedním z cílů, ne-li hlavním cílem Dvořákova obchodu smíšeným zbožím je propagace Sherlocka Holmese na Internetu v češtině. Camden House se ale neobrací jen k českému publiku, nýbrž i k anglickému. Přestože anglických stránek je nepřehledné množství, přiznáme se neskromně, že se je pilně snažíme dalším obsahem, zejména ilustrovaným kánonem, sbírkou ilustrací ze starých vydání kánonu v Pinacotheca Holmesiana atd. – které zase na tomto místě doporučujeme i pozornosti každého českého holmesovce – trumfnout a ukázat světu, že z Čech jsou nejen arogantní králové a zlotřilí vědci, ale i čilí a schopní holmesologové.
V ideálním případě, kdyby se splnily naše nejodvážnější sny, by se kolem Dvořákova obchodu sešla ke společné výměně nápadů a zkušeností skupina českých holmesologů. Od fanouška, který má potěšení z četby Psa baskervillského a nic jiného zatím nečetl, až po profesora anglistiky, který má v malíčku nejen kompletní kánon, ale i kompaktní vědomosti o viktoriánské Anglii a reáliích druhé poloviny minulého století. Na zakládání Společnosti zatím nedoufáme, na to je ještě pravděpodobně příliš brzo, ale nechme se překvapit, co přinesou příští dny...

Frank Wiles: The Retired Colourman


1 Čechurovo Nikdo nemá alibi, Honzíkův a Kučerův Omyl Sherlocka Holmese a Taflovy Prázdniny se Sherlockem Holmesem.

Vlaďka Korousová a
David Souček, 1998