Dorak's General Store

Holmesologie

Dorak's General Store
Camden House: Main Entrance
Standartní zkratky

K malé násobilce každého holmesologa patří samozřejmě znalost kánonu. Od prvních dnů Hry stáli všichni holmesologové před problémem, jak při srovnávání nebo citování zkracovat rozumně názvy jednotlivých příběhů. Definitivně jej vyřešil k úplné spokojenosti celé holmesovské obce až profesor Jay Finley Christ roku 1947 ve své Irregular Guide to Sherlock Holmes. Jeho zkratky se vžily a jsou běžně používány v poznámkách pod čarou a citacích, někdy dokonce i v samotných textech. Dnes jsou většinou psány pouze velkými písmeny, původní forma, kterou používal i prof. Christ, kombinuje velká i malá písmena (např. Abbe, RedC, 3Stu atp.).
V následujícím přehledu uvádím vedle zkratky a českého názvu z Máje i titul původní (vynechávám “The Adventure of”, které je u 34 titulů, většinou se ale vypouští) a u povídek i český název sbírky. Zkratky názvů sbírek bohužel nebyly "normalizovány", zde vládne čirá anarchie.

ABBE Opatské sídlo
[The Abbey Grange, Návrat S.H.]
BERY Berylová korunka
[The Beryl Coronet, Dobrodružství S.H.]
BLAC Černý Petr
[Black Peter, Návrat S.H.]
BLAN Voják bílý jako stěna
[The Blanched Soldier, Z archívu S.H.]
BLUE Modrá karbunkule
[The Blue Carbuncle, Dobrodružství S.H.]
BOSC Záhada Boscombského údolí
[The Boscombe Valley Mystery, Dobrodružství S.H.]
BRUC Bruce-Partingtonovy dokumenty
[The Bruce-Partington Plans, Poslední poklona S.H.]
CARD Lepenková krabice
[The Cardboard Box, Poslední poklona S.H.]
CHAS Charles Augustus Milverton
[Charles Augustus Milverton, Návrat S.H.]
COPP Dům U měděných buků
[The Copper Beeches, Dobrodružství S.H.]
CREE Šplhající muž
[The Creeping Man, Z archívu S.H.]
CROO Mrzák
[The Crooked Man, Vzpomínky na S.H.]
DANC Tančící figurky
[The Dancing Men, Návrat S.H.]
DEVI Ďáblovo kopyto
[The Devil’s Foot, Poslední poklona S.H.]
DYIN Umírající detektiv
[The Dying Detective, Poslední poklona S.H.]
EMPT Prázdný dům
[The Empty House, Návrat S.H.]
ENGR Inženýrův palec
[The Engineer’s Thumb, Dobrodružství S.H.]
FINA Poslední případ
[The Final Problem, Vzpomínky na S.H.]
FIVE Pět pomerančových jadérek
[The Five Orange Pips, Dobrodružství S.H.]
GLOR Gloria Scottová
[The “Gloria Scott”, Vzpomínky na S.H.]
GOLD Zlatý skřipec
[The Golden Pince-Nez, Návrat S.H.]
GREE Řecký tlumočník
[The Greek Interpreter, Vzpomínky na S.H.]
HOUN Pes baskervillský
[The Hound of the Baskervilles]
IDEN Případ totožnosti
[A Case of Identity, Dobrodružství S.H.]
ILLU Vznešený klient
[The Illustrious Client, Z archívu S.H.]
LADY Nezvěstná šlechtična
[The Disappearance of Lady Frances Carfax, Poslední poklona S.H.]
LAST Poslední poklona
[His Last Bow, Poslední poklona S.H.]
LION Lví hříva
[The Lion’s Mane, Z archívu S.H.]
MAZA Mazarinův drahokam
[The Mazarin Stone, Z archívu S.H.]
MISS Zmizelý hráč ragby
[The Missing Three-Quarter, Návrat S.H.]
MUSG Musgraveský rituál
[The Musgrave Ritual, Vzpomínky na S.H.]
NAVA Námořní smlouva
[The Naval Treaty, Vzpomínky na S.H.]
NOBL Urozený ženich
[The Noble Bachelor, Dobrodružství S.H.]
NORW Stavitel z Norwoodu
[The Norwood Builder, Návrat S.H.]
PRIO Škola v Priory
[The Priory School, Návrat S.H.]
REDC Rudý kruh
[The Red Circle, Poslední poklona S.H.]
REDH Spolek ryšavců
[The Red-Headed League, Dobrodružství S.H.]
REIG Reigateské panstvo
[The Reigate Squires [Puzzle], Vzpomínky na S.H.]
RESI Domácí pacient
[The Resident Patient, Vzpomínky na S.H.]
RETI Barvíř na penzi
[The Retired Colourman, Z archívu S.H.]
SCAN Skandál v Čechách
[A Scandal in Bohemia, Dobrodružství S.H.]
SECO Druhá skvrna
[The Second Stain, Návrat S.H.]
SHOS Na starém zámku v Shoscombe
[Shoscombe Old Place, Z archívu S.H.]
SIGN Podpis čtyř
[The Sign of [the] Four]
SILV Stříbrný lysáček
[Silver Blaze, Vzpomínky na S.H.]
SIXN Šest Napoleonů
[The Six Napoleons, Návrat S.H.]
SOLI Osamělá cyklistka
[The Solitary Cyclist, Návrat S.H.]
SPEC Strakatý pás
[The Speckled Band, Dobrodružství S.H.]
STOC Makléřův úředník
[The Stock-broker’s Clerk, Vzpomínky na S.H.]
STUD Studie v šarlatové
[A Study in Scarlet]
SUSS Upír v Sussexu
[The Sussex Vampire, Z archívu S.H.]
THOR Záhada na Thorském mostě
[The Problem of Thor Bridge, Z archívu S.H.]
3GAB Dům U tří štítů
[The Three Gables, Z archívu S.H.]
3GAR Tři Garridebové
[The Three Garridebs, Z archívu S.H.]
3STU Tři studenti
[The Three Students, Návrat S.H.]
TWIS Ohyzdný žebrák
[The Man With the Twisted Lip, Dobrodružství S.H.]
VALL Údolí strachu
[The Valley of Fear]
VEIL Podnájemnice v závoji
[The Veiled Lodger, Z archívu S.H.]
WIST Vila Vistárie
[Wisteria Lodge, Poslední poklona S.H.]
YELL Žlutá tvář
[The Yellow Face, Vzpomínky na S.H.]

Každého, kdo by chtěl přijít s nápadem vytvořit české zkratky, snažně prosím, aby od toho upustil. Onehdy jsem se v jednom německém časopise setkal se článkem, jehož autor se pokusil používat vlastní zkratky německé. Při čtení mi po zádech běhal děda Mráz a nepřekvapilo mne, když jsem v dopisech čtenářů v příštím čísle četl na adresu autora několik jízlivých a posměšných poznámek. Musel jsem při tom myslet na jazykovědce českého obrození a libomudruna Jakuba Hrona. Nehledě k tomu, že povedete-li hovor o CREE třeba s eskymákem nebo s australským domorodcem, bude okamžitě vědět, o čem je řeč. Těžko vám ale váš partner bude rozumět, bude-li řeč o ŠPLH...

David Souček, 1998