Dorak's General Store


Dvořákův obchod smíšeným zbožím

Dorak's General StoreCamden House: Main Entrance
Výběr z textů

Na tomto místě chceme předkládat publiku české holmesologické texty, ať už původní nebo přeložené. Bohužel zde nelze bezhlavě publikovat všechno, co je v našem archivu, a neporušit ničí autorská práva. Některé, zejména starší texty se ale dají zveřejnit bez obav a bez výčitek svědomí. Nadto plánujeme průběžně kontaktovat autory zajímavých článků a požádat je o svolení k publikaci. Zároveň prosíme touto cestou všechny, kteří mají vlastní texty k danému tématu a byli by ochotni je v rámci naší website zveřejnit, aby se s námi spojili.

Frank Wiles: The Veiled Lodger

Karel Čapek: Conan Doyle a Sherlock Holmes. Nekrolog

Marek Veselý: Fyzikální úloha Sherlocka Holmese

[s připojeným komentářem od W. Baring-Goulda]

Vlaďka Korousová a
David Souček, 1998